Re-integratie

Wanneer je medewerker hebt met complex en /of langdurig verzuim kan het lastig zijn om een goed plan te maken voor terugkeer. Wel belangrijk want je weet door het behoud van je eigen werknemer minimaliseer je het verlies van productiviteit, kennis en ervaring.

Je bent als werkgever verantwoordelijk om een zogenaamd plan van aanpak te maken. Maar welk plan past nu bij je medewerker?

Met ons re-integratie spoor 0/1 traject ondersteun je jouw medewerker hierin en pak je als werkgever de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter goed aan.

Het doel van ons re-integratie spoor 0/1 traject is dan ook om je medewerker duurzaam zijn werk te laten hervatten. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor een goede opbouw in de werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze. Een goede balans tussen belasting en belastbaarheid en werk-privé is hierbij een voorwaarde en hier zal ook specifiek aan worden gewerkt.

Belangrijk om als werkgever te weten

  • Door op tijd met de re-integratie te starten, kan in het eerste spoor veel winst worden behaald en een tweede spoor traject (terugkeer in andere baan) mogelijk worden voorkomen.
  • Met goede begeleiding is de werknemer beter in staat zelf verantwoordelijkheid en regie te nemen in zijn re-integratieproces. Dit biedt handvatten voor jou als werkgever tijdens de verzuimbegeleiding van de verzuimende medewerker en beïnvloedt het uiteindelijke resultaat op een positieve manier.
  • Je doet het dus samen! En samen kom je verder.
  • Doordat de re-integratie aansluit bij de methode Weer aan het Werk als onderdeel van de ergotherapiebehandeling kan de vergoeding ook nog eens (gedeeltelijk) via de basisverzekering van de medewerker lopen wat de kosten voor jou als werkgever lager houdt. Een win-win situatie.
  • Je ontvangt een traject plan, een werkhervattingsplan en rapportages over het verloop. Goede communicatie over het verloop.

Hoe gaan we te werk

Eerste contact

Na de aanmelding wordt op basis van een kennismakingsgesprek met de werknemer en een (telefonisch) gesprek met de werkgever een globaal trajectplan opgesteld met bijbehorende tijdlijn en prijsopgave. Na akkoord wordt het traject ingepland.

Intakegesprek

Het traject start met een startgesprek op de locatie van de werkgever. De re-integratiecoach brengt met de werknemer en werkgever eerst afzonderlijk in kaart welke knelpunten er zijn m.b.t. hervatting van het (eigen) werk.

Observatie en analyse

Daarna volgt een gezamenlijk gesprek waarin het uiteindelijke doel, de inhoud en de verwachtingen worden afgestemd. Tevens vindt er een werkplekbezoek plaats. Op basis hiervan wordt een persoonlijk trajectplan opgesteld met concrete acties en interventies.

Begeleiding

In de begeleidingsfase worden knelpunten en factoren uit het trajectplan nader uitgewerkt en aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek en coaching van de werknemer, begeleiding en educatie aan werkgever, werkplekonderzoek, programma van eisen passende taken etc.

In de individuele sessies met werknemer worden factoren met betrekking tot belasting en belastbaarheid en de minimale balans tussen werk en privé wordt in kaart gebracht. Met behulp van het PEO-model (Person, Environment, Occupation model) wordt gekeken naar de relatie tussen het individu, zijn omgeving en zijn taken.

De werknemer stelt, samen met de re-integratiecoach, een werkhervattingsplan op waarbij in concrete stappen wordt geformuleerd hoe de terugkeer naar werk kan worden vormgegeven, wat/wie hij daarvoor nodig heeft en in welk tempo.

Het werkhervattingsplan wordt voorgelegd aan de werkgever en de bedrijfsarts en als allen zich hierin kunnen vinden. Eventueel wordt het plan verder aangepast.

Tijdens de werkhervatting wordt het werkhervattingsplan regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld tijdens de contacten met de re-integratiecoach.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze zorg, bezoek dan een van onze andere pagina’s of download onze brochures.

Ellen Lammers

Ellen Lammers

Praktijkhouder, ergotherapeut, re-integratieprofessional en ASITT-therapeut.

Meer informatie of een afspraak

Wil je meer weten over re-integratie en de Weer aan het Werk methodiek, neem dan contact op met mij op. Mijn naam is Ellen Lammers. Naast ergotherapeut ben ik ook re-integratieprofessional en ASITT-therapeut. Je kan me bereiken op nummer 06-57557456 of per e-mail ellen@ergotherapielammers.nl. Je mag natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken.