Privacyverklaring Praktijk voor Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers

Praktijk voor Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen of als we een vraag hebben over uw aanmelding. Wanneer u in behandeling komt worden medische en sociale gegevens en uw BSN gebruikt.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens

Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers maakt gebruik van uw persoonsgegevens op basis van de grondslagen Toestemming, Uitvoering van de overeenkomst en Wettelijke verplichting. Behandelgegevens worden, zoals wettelijk geregeld, 15 jaar bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw gegevens worden beschermd met passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens verzending zijn versleuteld en vindt de verzending van persoonsgegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en op correctie van uw persoonsgegevens en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers.

Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden, kunt u een inzageverzoek per e-mail doen

Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers
Havikstraat 46
6971 VZ Brummen

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met ergotherapielammers.nl en zijn niet voldoende om u te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op ergotherapielammers.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die onze server naar uw browser stuurt om deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server wordt teruggestuurd. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en de door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van ergotherapielammers.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van ergotherapielammers.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van ergotherapielammers.nl of dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) ergotherapielammers.nl.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ergotherapie Lammers. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ergotherapie Lammers.

Disclaimer

Ergotherapie Lammers stelt de op deze website getoonde informatie met constante zorg en aandacht samen. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dat wat vermeld staat op deze website. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ergotherapie Lammers behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Indien u vragen hebt of meer informatie nodig hebt naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.