Dementie

Dementie heeft grote gevolgen voor het dagelijks functioneren van diegene die dementie heeft. Het geheugen gaat achteruit en het besef van tijd en oriëntatie kan verloren gaan. Het inschatten van situaties en het uitvoeren van dagelijkse handelingen gaat moeizamer. Maar ook voor de mantelzorger is het heel ingewikkeld. Mantelzorgers voelen zich vaak hulpeloos met de situatie terwijl er steeds meer een beroep op hen wordt gedaan.

Ergotherapeut is er ook voor de mantelzorger

Waar mantelzorgers vaker mee zitten zijn bijvoorbeeld vragen als ‘Mijn naaste neemt steeds minder initiatief, hoe kan ik haar op een prettige manier stimuleren om meer dagelijkse dingen uit te voeren?’ Of ‘Op welke manier kunnen we samen nog praten over onderwerpen die mijn naaste zich nog herinnert?’

Dementie en het EDOMAH ergotherapie programma

Als ergotherapeut kunnen wij helpen. Wij maken hierbij gebruik van het wetenschappelijk onderbouwd EDOMAH ergotherapie programma. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorger Aan Huis.

Het bijzondere aan het EDOMAH programma is dat zowel degene met dementie als de mantelzorger actief in het programma worden betrokken en er beiden ook van profiteren. De activiteiten die problemen geven worden zo praktisch mogelijk aangepakt.

Hoe dit werkt, leggen wij hieronder uit.

Zo werken wij bij dementie

Eerste contact

We maken een afspraak bij je jullie thuis op een dag en tijdstip wat voor jullie beiden prettig is.

Intakegesprek

We houden niet echt een intakegesprek, maar meer een kennismaking om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en een vertrouwde sfeer te verkrijgen. Het is juist heel belangrijk wij als ergotherapeut niet te veel vragen stellen. Gewoon laten gebeuren.

Daarna volgen twee afzonderlijke gesprekken. Eén met jouw naaste met dementie en één keer alleen met jou als mantelzorger. Dit doen we heel bewust en maken hier gebruik van om later juist weer samen tot een plan te komen. In dit plan komen van beide de behoeftes of doelen weer terug.

Observatie en analyse

Dan volgt er een observatie van een activiteit die jouw naaste met dementie graag doet of gewend is om te doen. Soms is het juist handig om dan even een praktisch probleem te bekijken. We krijgen dan een beter beeld van hoe de dementie zijn uitwerking heeft in het dagelijks leven. Belangrijk hierbij is dat we hulp bieden als iets niet lukt zodat het een positieve ervaring blijft.

Belangrijk is om te weten dat we veel tijd geven aan elkaar leren kennen en een vertrouwde sfeer te creëren. Juist omdat de ziekte dementie zo complex is helpt het om de oplossingen samen te bedenken en dat deze heel erg aansluiten bij de manier van leven van je naaste met dementie.

Behandeling

Als we weten welke activiteiten lastig gaan voor zowel jouw naaste met dementie als voor jou als mantelzorger gaan we hier echt samen de doelen opstellen. Dit pakken wij als ergotherapeuten zo aan dat het voor jullie beide helder en begrijpelijk is.

Daarna gaan we dat oefenen wat nodig is. Soms is dit meer gericht op het uitvoeren van de activiteit door je naaste met dementie soms is het meer gericht op hoe jij als mantelzorger het beste kan helpen. Hierbij is het belangrijk dat de activiteiten die we doen een positieve ervaring zijn.

Omdat er vaak ook een traject begeleider dementie in beeld is stemmen we soms hiermee af. Dit uiteraard in overleg met jullie.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze zorg voor ouderen, bezoek dan een van onze andere pagina’s of download onze brochures.

Manou Woerts

Manou Woerts

Ergotherapeut