Ergotherapie bij kanker (Oncologie)

Kanker is een zeer ingrijpende ziekte. In de beginfase is er de onzekerheid over het bestaan en de zoektocht naar behandeling van de ziekte. De kanker zelf of de behandeling kan gepaard gaan met bijwerkingen die een invloed kunnen hebben op het dagelijks leven zoals vermoeidheid, pijn en cognitieve klachten.

In de herstelfase spelen de gevolgen van de kanker meestal vaak nog een rol. Met deze zogenaamde late gevolgen van kanker kan het oppakken van dagelijkse activiteiten best moeilijk zijn. Eerst het thuis weer oppakken van activiteiten en later mogelijk ook weer je werk of andere bezigheden.

Ook als je onverhoopt niet meer beter wordt, dan is de kwaliteit van je dagelijks leven heel belangrijk.

Zo werken wij bij kanker (oncologie)

Eerste contact

We maken een afspraak bij je thuis op een dag en tijdstip dat voor jou prettig is. Hier mag gerust iemand bij aanwezig zijn die jou goed kent. Dit kan juist prettig zijn.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek inventariseren we samen de problemen waar je in het dagelijks leven tegen aanloopt. We stellen vast hoe het op dit moment gaat en hoe tevreden je hierover bent.

Afhankelijk van de fase van de kanker zullen we het intakegesprek verder vorm geven. Soms vraagt de situatie om snel hulpmiddelen in te zetten die het comfort verhogen.

Observatie en analyse

De dagelijkse activiteiten die lastig voor je zijn, gaan we thuis praktisch bekijken. Zo wordt goed duidelijk waar de belemmeringen zitten.

Behandeling

In de vervolgafspraken kan het verschillend zijn wat we doen. Dit is afhankelijk van de fase van de ziekte en waar de behoefte ligt. Lees verder voor specifieke informatie.

Behandel- en herstelfase
 • Hoe kan ik mijn dagelijkse activiteiten zo veel mogelijk handhaven
 • Advies over energieverdeling
 • Verhogen van het comfort door pijn van de behandeling
 • Tijdelijke hulpmiddelen adviseren die dagelijkse activiteiten makkelijker maken
 • Het weer opbouwen van activiteiten of het vinden van nieuwe balans
 • Hoe om te gaan met de beperkte energie in het dagelijks leven.
 • Hoe om te gaan met de cognitieve beperkingen na de behandeling zoals verminderde concentratie en geheugen en verhoogde prikkelgevoeligheid in het dagelijks functioneren
 • Hulpmiddelen adviseren (die activiteiten mogelijk maken)
 • Het weer oppakken van werk
Palliatieve fase
 • Het behouden van de kwaliteit van het dagelijks leven
 • Voor zover mogelijk optimaliseren van de dagelijkse activiteiten en ondersteunen om hierin soms keuzes maken
 • Hoe om te gaan met de cognitieve beperkingen; toenemend in ernst
 • Het verhogen van het comfort bij pijn door de kanker.
 • Hulpmiddelen adviseren die activiteiten mogelijk maken
Terminale fase
 • Verhogen van de kwaliteit van leven en sterven
 • Mogelijk maken van betekenisvolle activiteiten
 • Verhogen van het comfort bij pijn bij liggen, zitten en verplaatsen en bij uitvoer van activiteiten
 • Hulpmiddelen adviseren die activiteiten/verzorging mogelijk maken

Meer informatie

Wil je meer weten over onze zorg, bezoek dan een van onze andere pagina’s of download onze brochures.

Ellen Lammers

Ellen Lammers

Praktijkhouder, ergotherapeut, re-integratieprofessional en ASITT-therapeut.