Algemene voorwaarden 2022

Welkom bij praktijk voor Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers
Wij hopen u naar tevredenheid te kunnen helpen. Hier leest u de algemene voorwaarden.

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie wordt voor 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit uw basisverzekering. Het gaat wel ten laste van het wettelijk verplichte eigen risico (€ 385,- in 2022).

In enkele aanvullende verzekeringen zijn extra uren ergotherapie opgenomen. Dit kunt u vinden in uw polisvoorwaarden

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars (m.u.v Caresq).
De ergotherapie behandelingen worden direct bij uw zorgverzekering gedeclareerd.
Wanneer u liever een nota wil ontvangen, kunt u dat aangeven.

Eerste afspraak

Bij de start van de behandeling wordt een dossier gemaakt met uw gegevens en wordt een behandelplan gemaakt. Soms wordt ook een eerste rapportage naar de huisarts of verwijzer gestuurd. Dit kan de ergotherapeut tijdens de afspraak doen. Het is vaak prettiger voor u en de ergotherapeut om dit op een ander moment te doen. We rekenen hiervoor 1 kwartier.

Vervolgafspraken

Voor een reguliere afspraak thuis op de praktijk wordt meestal 60 minuten voor u gereserveerd.

Veranderen of afzeggen van een afspraak

Wanneer u een afspraak wil afzeggen of veranderen, horen we dat graag minimaal 24 uur van te voren. Behandelingen die niet tijdig zijn afgezegd worden in rekening gebracht.

Contact met andere hulpverleners

Wij houden uw verwijzer en huisarts op de hoogte van de behandeling en overleggen met hen wanneer dit noodzakelijk is.

Het kan soms nodig zijn om informatie over de behandeling uit te wisselen of te overleggen met andere behandelaars of betrokkenen ( bv mantelzorger, fysiotherapeut, thuiszorg, gemeente). Wanneer dit het geval is zullen wij uw toestemming vragen.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy en volgen alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de AVG (algemene wet gegevensverwerking). Meer informatie kunt u vinden in de privacy-verklaring op de website.

Opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft of onverhoopt niet tevreden bent over de behandeling, horen we dat graag van u. Er is tevens een klachtenprocedure.

Meer informatie vindt u op de website www.ergotherapielammers.nl

Ellen Lammers en Manou Woerts ergotherapeuten