BEGINSCHERM afspraak maken
   
   
 
   
   
Zelfstandigheid

 

Cliënten met dementie en hun mantelzorgers

 

Dementie heeft verstrekkende gevolgen voor de cliënt en direct betrokkenen. Het geheugen gaat  achteruit, besef van tijd en oriëntatie kan verloren gaan. Het denken wordt  vertraagd, het inschatten van situaties en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten verloopt moeizamer.

De cliënt verliest zijn onafhankelijkheid, deelname aan sociale activiteiten vermindert en daarmee de kwaliteit van  leven. De mantelzorgers (partner, kind, familielid, vriend(in)) voelen zich vaak hulpeloos met de situatie, terwijl er steeds meer een beroep op hen wordt gedaan.

 

Dementie heeft grote invloed op het dagelijks handelen.  De ergotherapeut houdt zich bezig met de vraag op welke manier het mogelijk is dat de cliënt met dementie zo lang mogelijk de voor hem belangrijke activiteiten kan blijven uitvoeren en de mantelzorger zoveel mogelijk wordt ontlast.
Dus zowel degene met dementie als de mantelzorger zijn cliënt in de behandeling.

 

Er wordt gewerkt volgens het EDOMAH-programma. EDOMAH staat voor Ergotherapie bij Ouderen met  Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd ergotherapie programma.

 

Plan van aanpak ergotherapie
De behandeling vindt thuis plaats. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten  bij het leven zoals dit tot nu toe geleefd is  zijn de volgende stappen nodig:

 • Een gesprek met cliënt en mantelzorger over onderwerpen die beiden belangrijk vinden om te doen. Dit zal vaak gaan over welke taken en rollen men beiden had, wat er nu anders is en wat dat voor hen betekent;
 • Eén of meerdere observaties van handelingen die de cliënt gewend is te doen, om na te gaan wat goed gaat, wat lastig is of niet lukt en om een indruk te krijgen waar dit door veroorzaakt wordt;
 • In kaart brengen van de omgeving waar de activiteiten plaatsvinden;
 • Gezamenlijk wordt bepaald aan welke doelen gewerkt gaat worden, wat de knelpunten zijn en waar de prioriteiten liggen;
 • De aandacht kan liggen op het aanpassen van de omgeving,  het aanleren van strategieën of het coachen van de mantelzorger. Er wordt gewerkt aan verbeteren van vaardigheden van de cliënt en de mantelzorger.  Mogelijke oplossingen worden praktisch uitgeprobeerd.;
 • De activiteiten die problemen opleveren en die voor de cliënt en de mantelzorger belangrijk zijn worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan gaan om alle dagelijkse activiteiten, koffie zetten, koken, tuinieren, een boodschap doen,  aankleden, hobby’s etc.

 

 

Enkele voorbeelden

 • Mevrouw was altijd gewend om te koken, maar ze overziet niet meer hoe dit moet. Meneer heeft moeite om dit te zien en neemt de handelingen over van zijn vrouw. Door de handelingen in deelhandelingen op te delen kan meneer de voorbereidingen doen en de spullen klaar zetten. Mevrouw kan de deelhandelingen van het koken nu wel zelf overzien en vindt het fijn weer bezig te zijn met het koken.
 • Door met foto’s een gebruiksaanwijzing te maken kan mevrouw nog zelf de koffie zetten.
 • Door mantelzorger leert de handelingen die niet lukken niet te benoemen maar positief te benoemen wat wel lukt.

 

< terug

 

 
Wat kunnen we doen?
 • Kennismaking met cliënt en mantelzorger;
 • Gesprek met cliënt over zijn of haar belangrijke taken en rollen;
 • Gesprek met de mantelzorger over zijn of haar belangrijke taken en rollen;
 • Observatie van een dagelijkse activiteit;
 • Gezamenlijke doelbepaling;
 • Aanpassen omgeving;
 • Aanleren van strategieën;
 • Coachen van de mantelzorger.

 

 
Wat anderen zeggen:

"Mijn man heeft het hele huis opgeknapt, alles, alles…je kunt het zo gek niet bedenken. Nu zit hij daar maar, er komt niets uit zijn handen. Hij zegt dat hij moe is of dat hij het straks gaat doen, maar straks komt nooit…"

 

 

 
 
   
 
CONTACT   DIRECT NAAR

Tel.:     06 - 5755 7456

E-mail: contact


Postadres:

Havikstraat 46

6971VZ Brummen

 

Homepagina

Zelfstandigheid (ouder)

Kwaliteit (chronisch)

Inzetbaarheid (arbeid)

twitter   facebook    

 

directe toegang ergotherapie   Kwaliteitsregister Paramedici

Ergotherapie Nederland

© Copyright 2013-2018, Ergotherapie & Arbeidsdiensten Lammers.  |  Privacy  |  Webdesign door MELEXON Technologies.